لایسنس WHMCS

دبلیو اچ ام سی اس - استارت آپ

پشتیبانی از ۲۵۰ کاربر
دریافت آنی آپدیت
فعال شدن آنی لایسنس
پشتیبانی WHMCS ندارد
پشتیبانی ۲۴ ساعته میچکاهاست
امکان تغییر دامنه
نمایش کپی رایت WHMCS

دبلیو اچ ام سی اس - استاندارد

پشتیبانی از ۲۵۰ کاربر
دریافت آنی آپدیت
فعال شدن آنی لایسنس
پشتیبانی WHMCS ندارد
پشتیبانی ۲۴ ساعته میچکاهاست
امکان تغییر دامنه
عدم نمایش کپی رایت WHMCS

دبلیو اچ ام سی اس - حرفه ای

پشتیبانی از 1000 کاربر
دریافت آنی آپدیت
فعال شدن آنی لایسنس
پشتیبانی WHMCS ندارد
پشتیبانی ۲۴ ساعته میچکاهاست
امکان تغییر دامنه
عدم نمایش کپی رایت WHMCS

دبلیو اچ ام سی اس - سازمانی

پشتیبانی از تعداد کاربران نامحدود
دریافت آنی آپدیت
فعال شدن آنی لایسنس
پشتیبانی WHMCS ندارد
پشتیبانی ۲۴ ساعته میچکاهاست
امکان تغییر دامنه
عدم نمایش کپی رایت WHMCS