گواهینامه SSL

Positivessl - Single

تعداد استفاده مجدد = نامحدود
شرکت صادر کننده = آمریکا
تعداد دامنه = یک دامنه
صدور آنی = بله
پشتیبانی از دامنه آی آر= خیر
پشتیبانی از ساب دامین نامحدود = خیر
آدرس بار سبز = خیر
نیاز به ارسال مدارک برای ثبت = خیر

Positivessl - Wildcard

تعداد استفاده مجدد = نامحدود
شرکت صادر کننده = آمریکا
تعداد دامنه = یک دامنه
صدور آنی = بله
پشتیبانی از دامنه آی آر= خیر
پشتیبانی از ساب دامین نامحدود = بله
آدرس بار سبز = خیر
نیاز به ارسال مدارک برای ثبت = خیر