همراهان همیشگی میچکاهاست

به اطلاع می‌رساند، با توجه به افزایش بیش از ۶۰ درصدی هزینه های جاری و بهره‌ وری در سال ۱۴۰۰ و با نظر به عدم افزایش قیمت خدمات میچکاهاست طی یکسال گذشته، ناگزیر به افزایش ۱۰ تا ۳۰ درصدی تعرفه قیمت های خدمات میزبانی می‌باشیم که البته از دوره بعدی در صورتحساب‌های تمدید محاسبه خواهد شد.

 سه شنبه, دسامبر 7, 2021

« بازگشت