ثبت دامنه

دامنه خود را جستجو کنید. دامنه یا کلمه کلیدی مورد نظر جهت بررسی وارد نمایید.

جستجو...

دامنه ها باید با یک حرف یا عدد شروع شوند and be between and characters in length

:domain در دسترس نیست

تبریک! در دسترس است!

اطلاعات تماس
We detected the domain you entered is an international domain name. In order to continue, please select your desired domain language.
Please select the language of the domain you wish to register.

دامنه های پیشنهادی
در حال بررسی سایر پیشنهادات
ویژه جدید فروش

امکان پیشنهاد دامنه ممکن است همیشه در دسترسی . Availability is checked in real-time at the point of adding to the cart.

مشاهده بر اساس دسته بندی

دامنه
قیمت جدید
انتقال
بازسازی
.com
430,000 تومان
1 سال
430,000 تومان
1 سال
430,000 تومان
1 سال
.ir
25,000 تومان
1 سال
25,000 تومان
1 سال
25,000 تومان
1 سال
.info
725,000 تومان
1 سال
725,000 تومان
1 سال
725,000 تومان
1 سال
.net
521,000 تومان
1 سال
521,000 تومان
1 سال
521,000 تومان
1 سال
.org
527,000 تومان
1 سال
527,000 تومان
1 سال
527,000 تومان
1 سال
.biz
678,000 تومان
1 سال
678,000 تومان
1 سال
678,000 تومان
1 سال
.co.com
965,000 تومان
1 سال
965,000 تومان
1 سال
965,000 تومان
1 سال
.xyz
200,000 تومان
1 سال
494,000 تومان
1 سال
494,000 تومان
1 سال
.dev
540,000 تومان
1 سال
540,000 تومان
1 سال
540,000 تومان
1 سال
.uk
300,000 تومان
1 سال
300,000 تومان
1 سال
300,000 تومان
1 سال
.asia
530,000 تومان
1 سال
530,000 تومان
1 سال
530,000 تومان
1 سال
.mobi
861,000 تومان
1 سال
861,000 تومان
1 سال
861,000 تومان
1 سال
.club
581,000 تومان
1 سال
581,000 تومان
1 سال
581,000 تومان
1 سال
.us
381,000 تومان
1 سال
381,000 تومان
1 سال
381,000 تومان
1 سال
.name
883,000 تومان
1 سال
883,000 تومان
1 سال
883,000 تومان
1 سال
.id.ir
25,000 تومان
1 سال
19,000 تومان
1 سال
25,000 تومان
1 سال
.co.ir
25,000 تومان
1 سال
19,000 تومان
1 سال
25,000 تومان
1 سال
.ac.ir
25,000 تومان
1 سال
19,000 تومان
1 سال
25,000 تومان
1 سال
.sch.ir
25,000 تومان
1 سال
19,000 تومان
1 سال
25,000 تومان
1 سال
.net.ir
25,000 تومان
1 سال
19,000 تومان
1 سال
25,000 تومان
1 سال
.gov.ir
25,000 تومان
1 سال
19,000 تومان
1 سال
25,000 تومان
1 سال
.org.ir
25,000 تومان
1 سال
19,000 تومان
1 سال
25,000 تومان
1 سال
.agency
808,000 تومان
1 سال
808,000 تومان
1 سال
808,000 تومان
1 سال
.education
787,000 تومان
1 سال
758,000 تومان
1 سال
787,000 تومان
1 سال
.travel
6,875,000 تومان
1 سال
6,682,000 تومان
1 سال
6,875,000 تومان
1 سال
.link
411,000 تومان
1 سال
411,000 تومان
1 سال
411,000 تومان
1 سال
.land
990,000 تومان
1 سال
990,000 تومان
1 سال
990,000 تومان
1 سال
.academy
1,189,000 تومان
1 سال
1,189,000 تومان
1 سال
1,189,000 تومان
1 سال
.eu
197,000 تومان
1 سال
188,000 تومان
1 سال
197,000 تومان
1 سال
.co
990,000 تومان
1 سال
990,000 تومان
1 سال
990,000 تومان
1 سال
.me
568,000 تومان
1 سال
540,000 تومان
1 سال
568,000 تومان
1 سال
.pro
757,000 تومان
1 سال
730,000 تومان
1 سال
757,000 تومان
1 سال
.tv
1,141,000 تومان
1 سال
1,141,000 تومان
1 سال
1,141,000 تومان
1 سال
.tel
1,100,000 تومان
1 سال
1,100,000 تومان
1 سال
1,100,000 تومان
1 سال
.app
652,000 تومان
1 سال
625,000 تومان
1 سال
650,000 تومان
1 سال
.shop
1,000,000 تومان
1 سال
950,000 تومان
1 سال
1,000,000 تومان
1 سال
.market
1,189,000 تومان
1 سال
1,189,000 تومان
1 سال
1,189,000 تومان
1 سال
.store
1,838,000 تومان
1 سال
1,838,000 تومان
1 سال
1,838,000 تومان
1 سال
.co.uk
301,000 تومان
1 سال
301,000 تومان
1 سال
301,000 تومان
1 سال
.org.uk
301,000 تومان
1 سال
301,000 تومان
1 سال
301,000 تومان
1 سال
.news
931,000 تومان
1 سال
931,000 تومان
1 سال
931,000 تومان
1 سال
.site
973,000 تومان
1 سال
973,000 تومان
1 سال
973,000 تومان
1 سال
.top
308,000 تومان
1 سال
308,000 تومان
1 سال
308,000 تومان
1 سال
.click
411,000 تومان
1 سال
411,000 تومان
1 سال
411,000 تومان
1 سال
.studio
970,000 تومان
1 سال
937,000 تومان
1 سال
970,000 تومان
1 سال
.website
725,000 تومان
1 سال
794,000 تومان
1 سال
725,000 تومان
1 سال
.de
420,000 تومان
1 سال
420,000 تومان
1 سال
420,000 تومان
1 سال
.business
437,000 تومان
1 سال
437,000 تومان
1 سال
437,000 تومان
1 سال
.art
475,000 تومان
1 سال
457,000 تومان
1 سال
475,000 تومان
1 سال
.tours
1,673,000 تومان
1 سال
1,673,000 تومان
1 سال
1,673,000 تومان
1 سال
.at
370,000 تومان
1 سال
352,000 تومان
1 سال
370,000 تومان
1 سال
.cafe
1,137,000 تومان
1 سال
1,137,000 تومان
1 سال
1,137,000 تومان
1 سال
.press
2,228,000 تومان
1 سال
2,228,000 تومان
1 سال
2,228,000 تومان
1 سال
.tech
1,622,000 تومان
1 سال
1,622,000 تومان
1 سال
1,622,000 تومان
1 سال
.restaurant
1,673,000 تومان
1 سال
1,673,000 تومان
1 سال
1,673,000 تومان
1 سال
.gg
3,000,000 تومان
1 سال
3,000,000 تومان
1 سال
3,000,000 تومان
1 سال

لطفاً یک دسته را از بالا انتخاب کنید.

افزودن میزبانی وب

از میان پکیج های هاستینگ انتخاب نمایید

هر نوع پکیج ما متناسب با بودجه های مختلف تعیین شده است

بررسی پکیج ها

انتقال دامنه به ما

با انتقال دامنه دامنه شما یکسال دیگر تمدیدی می شود!*

انتقال دامنه

* شامل TLD های خاص و دامنه های به تازگی تمدید شده